Registratieplicht paard

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paarden in Nederland geregistreerd zijn. Naast de verplichte registratie van het paard, wordt het ook verplicht om de locatie van het paard bij te houden. Hoe je dit aanpakt en hoe EquineM hierbij helpt leest je hier.

Relatie met het paard

Om de vraag te beantwoorden wat deze registratieplicht voor jou betekent moeten we eerst vaststellen wat jouw relatie met het paard is. Hiervoor zijn twee begrippen gedefinieerd in de Europese verordening, alleen als je onder minimaal één van deze begrippen valt is de registratieplicht op je van toepassing.

  • Je bent exploitant van het paard (verantwoordelijk voor het paard)
  • Je bent exploitant van de locatie waar het paard zich bevindt (verantwoordelijk voor de locatie)

Omdat bij het woord exploitant bij de meeste mensen geen belletje gaat rinkelen gebruiken we voor het gemak het woord “houder” in de rest van het artikel.

Permanente of tijdelijke verplaatsing

Daarnaast wordt er onderscheidt gemaakt tussen permanent aanwezige paarden of tijdelijk aanwezige (of afwezige) paarden. Permanent betekent langer dan 30 dagen. Een uitzondering is hierbij gemaakt voor trainings/revalidatie-stallen en hengstenstations, hierbij geldt de regel langer dan 90 dagen. Een tijdelijke verplaatsing betekent langer dan 24 uur aan- of afwezig op een locatie. Voor een permanente verplaatsing hoeven de dagen niet aaneengesloten te zijn. Dit betekent dat als iemand in het voorjaar 21 dagen bij je op locatie staat, en in het najaar nog eens 21 dagen, de verplaatsing als permanent geldt. Tenzij deze verplaatsing onder de 90-dagen regel valt.

Houder van de locatie

Als houder (vaak eigenaar of huurder) van een locatie waar 1 of meerdere paarden zijn bent je verantwoordelijk voor het correct registreren van alle permanent en tijdelijk aan of afwezige paarden. In de praktijk betekent dit dat je dient bij te houden wanneer er een paard bij komt of weg gaat (aan-/afvoer).

De permanent aanwezige paarden registreer je op rvo.nl. Als je nog geen UBN nummer heeft, vraagt je deze vanaf 1 april aan via de RvO. Heb je al wel een UBN nummer dan dient je jouw UBN registratie te wijzigen door ook de categorie “paardachtigen” toe te voegen. Beide kan via deze link: Dierlocatie UBN registreren of wijzigen

Nadat je jouw UBN nummer ontvangen hebt kun je de permanent aanwezige paarden registreren. HIervoor heeft de RvO een web-portal beschikbaar, maar om deze goed in te vullen heb je wel enige kennis nodig. Je kunt vanaf 21 april deze aan/af-voer ook gemakkelijk in EquineM vastleggen, waarna wij deze voor je naar de RvO versturen. Na de eerste registratie, dient je elke permanente aan- of af-voer te registreren.

Ook als paarden tijdelijk op jouw bedrijf aanwezig zijn, of tijdelijk jouw bedrijf verlaten moet je dit bijhouden in jouw administratie. Deze tijdelijke verplaatsingen moeten minimaal 3 jaar bewaard blijven. In EquineM hou je dit heel gemakkelijk bij en dan zorgen wij ervoor dat het bewaard blijft. Omdat we zeker willen zijn dat onze software aansluit aan de wettelijke eisen, zal de update waarmee je permanente en tijdelijke verplaatsingen kunt doorvoeren pas begin april uitgerold worden. Net als bij de permanente registratie bij de RvO is het van belang dat het paard wel eerst toegevoegd is met tenminste het chipnummer of levensnummer.

Houder van het paard

De houder van het paard is diegene die verantwoordelijk is voor het paard. Bij o.a. pension-/revalidatie- en trainings-stallen is dit vaak niet gelijk aan de eigenaar van het paard. In dat geval is het belangrijk dat er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld waarin de verantwoordelijkheid over het paard wordt vastgelegd. De houder van het paard is er verantwoordelijk voor dat het paard in de database van de RvO staat. De auteur van dit artikel heeft zelf een voor een aantal van onze paarden het levensnummer en/of chipnummer ingevuld in de I&R Dieren app van RvO (nu al beschikbaar) en hieruit blijkt dat de meeste, zo niet alle, Zangerheide, KWPN en AES geregistreerde paarden al in de database van de RvO staan. Het is ook de wens van het LTO om de registratie van het paard zoveel mogelijk bij de stamboeken of paspoort uitgevende instanties (PPIs) te laten, zoals deze. Er blijken dus ook paarden in deze database te staan van buitenlandse stamboeken zoals Zangerheide, waarschijnlijk is dit per buitenlands stamboek verschillend of ze hun paarden wel of niet aanmelden bij de RvO. Dit betekent dat er eigenlijk weinig verandert voor de houder van het paard. Wel moet een veulen verplicht binnen 6 maanden aangemeld zijn bij een stamboek die het paard ook bij de RvO registreert. Naast bovengenoemde stamboeken zijn natuurlijk nog veel meer stamboeken en PPIs, wil je zeker weten of je paard al geregistreerd is dan is dit eenvoudig te controleren met de I&R Dieren app.

Conclusie

Voor houders van het paard verandert er niet zo heel veel. Fokkers zullen in de gaten moeten houden dat ze hun veulen binnen 6 maanden registreren bij een stamboek. Voor houders van een locatie met paarden verandert er des te meer. Let dan op de volgende punten:

  • Zorg ervoor dat je voor 21 april een UBN nummer hebt. Vraag deze vanaf 1 april hier aan
  • Controleer nu al in de I&R Dieren app of alle paarden op jouw locatie geregistreerd zijn bij de RvO (paarden met een FEI/KWPN/AES en Z paspoort staan er meestal al in). Zo niet, dan zal de houder van het paard dit paard moeten registreren bij de RvO met dit buitenlands paspoort. De kosten hiervoor zijn tussen de €30 en €50, dus het is slim dit altijd even met de eigenaar te overleggen.
  • Zodra je een UBN nummer ontvangen hebt: koppel paarden die langer dan 30 (of 90) dagen op jouw locatie staan aan jouw locatie

Een abonnement op EquineM helpt om gemakkelijk tijdelijke verplaatsingen bij te houden op de juiste manier. Ook kun je via EquineM gegevens doorsturen naar de RvO. Volg ons op facebook of schrijf je in voor een proefabonnement om op de hoogte gehouden te worden van nieuws rondom de nieuwe registratieplicht.

Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De auteur schrijft dit als praktisch handvat, het is geen juridisch advies.


Comments

Comments are closed.